Xunta de Galicia
Datos das 17:27
21 de Outubro de 2012
Participación
Primeiro avance (12h) 11,02%   2012
14,95%   2009
 
Segundo avance (17h) 39,29%   2012
47,16%   2009
Mesas Censo
Totais 85   55.517  
Constituídas 85 100% 55.517 100%
Suspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avance 85 100% 55.517 100%
Segundo avance 85 100% 55.517 100%