Xunta de Galicia
Datos das 17:33
21 de Outubro de 2012
Participación
Primeiro avance (12h) 18,61%   2012
25,00%   2009
 
Segundo avance (17h) 48,66%   2012
60,16%   2009
Mesas Censo
Totais 26   12.919  
Constituídas 26 100% 12.919 100%
Suspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avance 26 100% 12.919 100%
Segundo avance 26 100% 12.919 100%