Xunta de Galicia
Datos das 17:27
21 de Outubro de 2012
Participación
Primeiro avance (12h) 17,82%   2012
21,38%   2009
 
Segundo avance (17h) 51,22%   2012
56,94%   2009
Mesas Censo
Totais 10   3.120  
Constituídas 10 100% 3.120 100%
Suspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avance 10 100% 3.120 100%
Segundo avance 10 100% 3.120 100%