Xunta de Galicia
Datos das 18:00
21 de Outubro de 2012
Participación
Primeiro avance (12h) 13,44%   2012
18,38%   2009
 
Segundo avance (17h) 41,85%   2012
51,43%   2009
Mesas Censo
Totais 45   22.405  
Constituídas 45 100% 22.405 100%
Suspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avance 45 100% 22.405 100%
Segundo avance 45 100% 22.405 100%