Xunta de Galicia
Datos das 18:06
21 de Outubro de 2012
Participación
Primeiro avance (12h) 15,01%   2012
20,78%   2009
 
Segundo avance (17h) 46,65%   2012
57,09%   2009
Mesas Censo
Totais 55   22.572  
Constituídas 55 100% 22.572 100%
Suspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avance 55 100% 22.572 100%
Segundo avance 55 100% 22.572 100%