Xunta de Galicia

PARTIDO DA TERRA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 1.651 0,28%     - -
Lugo 100% 352 0,18%     - -
Ourense 100% 260 0,14%     - -
Pontevedra 100% 868 0,17%     - -
Galicia 100% 3.131 0,21%     - -