Xunta de Galicia

PARTIDO HUMANISTA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 740 0,12%     463 0,07%
Lugo - - -     168 0,07%
Ourense - - -     136 0,06%
Pontevedra 100% 600 0,12%     460 0,08%
Galicia 100% 1.340 0,09%     1.227 0,07%