Xunta de Galicia
Datos das 18:39
21 de Outubro de 2012
Comparativa de Participación 2012 - 2009
Primeiro avance Mapa coloreado por circunscricións segundo a participación en primeiro avance comparada coa da convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
Segundo avance Mapa coloreado por circunscricións segundo a participación en segundo avance comparada coa da convocatoria anterior
 Censo de mesas  Participación primeiro avance Participación segundo avance
Circunscricións Total Constituídas 2012 2009 2012 2009
A Coruña 950.458 950.458 100% 12,41% 15,11% 41,15% 47,20%
Lugo 294.785 294.785 100% 13,02% 16,36% 43,35% 50,49%
Ourense 275.156 275.156 100% 15,79% 20,87% 46,20% 54,84%
Pontevedra 778.785 778.785 100% 11,96% 15,48% 42,60% 49,54%
Galicia 2.299.184 2.299.184 100% 12,74% 16,10% 42,52% 49,34%