Xunta de Galicia
Datos das 18:39
21 de Outubro de 2012
Comparativa de Participación 2012 - 2009
Primeiro avance Mapa coloreado por comarcas segundo a participación en primeiro avance comparada con 2009 Arzúa Barbanza Barcala Bergantiños Betanzos Coruña (A) Eume Ferrol Fisterra Muros Noia Ordes Ortegal Santiago Sar (O) Terra de Melide Terra de Soneira Xallas Ancares (Os) Chantada Fonsagrada (A) Lugo Mariña Central (A) Mariña Occidental (A) Mariña Oriental (A) Meira Quiroga Sarria Terra Chá Terra de Lemos Ulloa (A) Allariz-Maceda Baixa Limia Limia (A) Carballiño (O) Ourense Ribeiro (O) Terra de Caldelas Terra de Celanova Terra de Trives Valdeorras Verín Viana Baixo Miño (O) Caldas Condado (O) Deza Morrazo (O) Paradanta (A) Pontevedra Salnés (O) Tabeirós-Terra de Montes Vigo
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
Segundo avance Mapa coloreado por comarcas segundo a participación en segundo avance comparada con 2009
 Censo de mesas  Participación primeiro avance Participación segundo avance
Comarcas Total Constituídas 2012 2009 2012 2009
Allariz-Maceda 12.919 12.919 100% 18,61% 25,00% 48,66% 60,16%
Ancares (Os) 10.289 10.289 100% 11,62% 12,52% 39,93% 45,45%
Arzúa 15.188 15.188 100% 12,18% 16,78% 42,32% 52,11%
Baixa Limia 6.993 6.993 100% 17,32% 23,94% 49,68% 58,61%
Baixo Miño (O) 41.150 41.150 100% 12,82% 17,70% 43,42% 54,95%
Barbanza 55.517 55.517 100% 11,02% 14,95% 39,29% 47,16%
Barcala 9.439 9.439 100% 14,93% 17,68% 43,73% 52,20%
Bergantiños 59.846 59.846 100% 13,72% 17,03% 42,00% 50,81%
Betanzos 33.809 33.809 100% 13,82% 17,48% 44,35% 49,84%
Caldas 29.402 29.402 100% 12,35% 16,24% 42,14% 49,46%
Carballiño (O) 24.457 24.457 100% 17,00% 21,66% 49,25% 56,02%
Chantada 12.629 12.629 100% 13,28% 16,70% 44,39% 52,16%
Condado (O) 34.133 34.133 100% 11,25% 15,94% 41,97% 51,11%
Coruña (A) 322.458 322.458 100% 11,36% 13,40% 39,73% 45,08%
Deza 36.354 36.354 100% 13,12% 16,91% 43,62% 51,26%
Eume 22.606 22.606 100% 13,06% 14,51% 41,26% 44,96%
Ferrol 136.028 136.028 100% 12,96% 15,00% 40,59% 43,95%
Fisterra 19.894 19.894 100% 15,46% 18,43% 43,54% 52,25%
Fonsagrada (A) 5.300 5.300 100% 12,89% 15,06% 41,66% 48,05%
Limia (A) 19.575 19.575 100% 17,12% 22,25% 49,70% 58,91%
Lugo 98.944 98.944 100% 12,11% 16,26% 41,13% 49,09%
Mariña Central (A) 24.766 24.766 100% 13,60% 15,92% 43,08% 50,91%
Mariña Occidental (A) 22.480 22.480 100% 15,09% 17,29% 47,12% 51,75%
Mariña Oriental (A) 14.386 14.386 100% 15,49% 18,41% 46,52% 55,02%
Meira 5.010 5.010 100% 14,09% 19,26% 50,50% 53,99%
Morrazo (O) 68.541 68.541 100% 10,97% 14,05% 42,17% 48,37%
Muros 12.219 12.219 100% 13,43% 17,24% 41,26% 50,14%
Noia 29.996 29.996 100% 12,40% 16,09% 41,32% 49,55%
Ordes 32.542 32.542 100% 12,90% 15,14% 43,44% 49,72%
Ortegal 12.293 12.293 100% 14,50% 17,96% 42,60% 48,86%
Ourense 120.018 120.018 100% 14,67% 19,38% 43,79% 52,07%
Paradanta (A) 12.864 12.864 100% 15,19% 18,99% 42,33% 48,29%
Pontevedra 100.312 100.312 100% 11,55% 15,61% 42,43% 49,72%
Quiroga 5.173 5.173 100% 19,97% 20,37% 51,56% 56,67%
Ribeiro (O) 15.900 15.900 100% 16,56% 22,37% 51,01% 58,03%
Salnés (O) 90.672 90.672 100% 11,75% 15,60% 43,27% 52,04%
Santiago 133.494 133.494 100% 12,32% 15,07% 42,32% 48,31%
Sar (O) 14.314 14.314 100% 16,31% 18,96% 47,55% 55,04%
Sarria 20.915 20.915 100% 11,62% 13,29% 41,72% 48,26%
Tabeirós-Terra de Montes 23.708 23.708 100% 13,94% 18,55% 43,89% 51,13%
Terra Chá 38.202 38.202 100% 12,97% 15,68% 44,62% 49,62%
Terra de Caldelas 3.120 3.120 100% 17,82% 21,38% 51,22% 56,94%
Terra de Celanova 17.452 17.452 100% 21,89% 26,65% 52,30% 59,90%
Terra de Lemos 27.906 27.906 100% 13,04% 17,03% 43,18% 51,46%
Terra de Melide 11.646 11.646 100% 12,55% 16,23% 42,71% 50,45%
Terra de Soneira 16.436 16.436 100% 12,86% 18,05% 41,88% 54,35%
Terra de Trives 4.164 4.164 100% 15,66% 19,58% 46,57% 52,69%
Ulloa (A) 8.785 8.785 100% 12,51% 22,08% 47,63% 59,14%
Valdeorras 22.405 22.405 100% 13,44% 18,38% 41,85% 51,43%
Verín 22.572 22.572 100% 15,01% 20,78% 46,65% 57,09%
Viana 5.581 5.581 100% 11,84% 17,87% 42,11% 54,71%
Vigo 341.649 341.649 100% 11,88% 14,81% 42,37% 48,01%
Xallas 12.733 12.733 100% 13,76% 19,61% 41,83% 48,57%
Galicia 2.299.184 2.299.184 100% 12,74% 16,10% 42,52% 49,34%