Xunta de Galicia

ACCIÓN DEMOCRÁTICA DE CENTRO DE GALICIA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña - - -     - -
Lugo - - -     - -
Ourense - - -     - -
Pontevedra 100% 360 0,07%     - -
Galicia 100% 360 0,02%     - -