Xunta de Galicia

PARTIDO INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña - - -     - -
Lugo 100% 106 0,05%     - -
Ourense 100% 53 0,02%     - -
Pontevedra - - -     - -
Galicia 100% 159 0,01%     - -