Xunta de Galicia

UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 815 0,14%     - -
Lugo 100% 138 0,07%     - -
Ourense 100% 98 0,05%     - -
Pontevedra 100% 505 0,10%     - -
Galicia 100% 1.556 0,10%     - -