Xunta de Galicia

ESCAÑOS EN BLANCO

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 8.709 1,50%     - -
Lugo 100% 1.440 0,75%     - -
Ourense 100% 2.079 1,13%     - -
Pontevedra 100% 4.913 1,00%     - -
Galicia 100% 17.141 1,18%     - -