Xunta de Galicia

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña - - -     1.165 0,17%
Lugo 100% 233 0,12%     540 0,24%
Ourense 100% 386 0,21%     625 0,28%
Pontevedra 100% 710 0,14%     1.177 0,21%
Galicia 100% 1.329 0,09%     3.507 0,21%