Xunta de Galicia

DEMOCRACIA OURENSANA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña - - -     - -
Lugo - - -     - -
Ourense 100% 4.245 2,31%     1.066 0,47%
Pontevedra - - -     - -
Galicia 100% 4.245 0,29%     1.066 0,06%