Xunta de Galicia

PARTIDO POPULAR

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 263.167 45,39% 13 12 304.779 45,51%
Lugo 100% 98.284 51,47% 9 8 109.574 47,81%
Ourense 100% 90.026 49,16% 8 7 109.852 48,53%
Pontevedra 100% 209.804 42,80% 11 11 265.222 46,89%
Galicia 100% 661.281 45,79% 41 38 789.427 46,68%