Xunta de Galicia

ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (ESQUERDA UNIDA-ANOVA)

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 96.278 16,60% 4   7.348 1,10%
Lugo 100% 19.639 10,28% 1   1.464 0,64%
Ourense 100% 14.245 7,78% 1   1.202 0,53%
Pontevedra 100% 70.666 14,41% 3   6.427 1,14%
Galicia 100% 200.828 13,90% 9   16.441 0,97%