Xunta de Galicia

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA O MALTRATO ANIMAL

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 3.510 0,60%     - -
Lugo 100% 805 0,42%     - -
Ourense 100% 720 0,39%     - -
Pontevedra 100% 3.006 0,61%     - -
Galicia 100% 8.041 0,55%     - -