Xunta de Galicia

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 108.886 18,78% 5 8 204.779 30,58%
Lugo 100% 43.370 22,71% 4 5 74.949 32,70%
Ourense 100% 43.340 23,67% 4 5 72.144 31,87%
Pontevedra 100% 101.988 20,81% 5 7 172.616 30,52%
Galicia 100% 297.584 20,61% 18 25 524.488 31,02%