Xunta de Galicia

UNIÓN CORUÑESA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 1.172 0,20%     - -
Lugo - - -     - -
Ourense - - -     - -
Pontevedra - - -     - -
Galicia 100% 1.172 0,08%     - -