Xunta de Galicia

COMPROMISO POR GALICIA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña 100% 5.503 0,94%     - -
Lugo 100% 1.173 0,61%     - -
Ourense 100% 3.270 1,78%     - -
Pontevedra 100% 4.640 0,94%     - -
Galicia 100% 14.586 1,01%     - -