Xunta de Galicia

PIRATAS DE GALICIA

Mapa coloreado segundo os resultados da candidatura comparados cos resultados na convocatoria anterior A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
  • Color aumentaAumenta
  • Color diminúeDiminúe
  • Color non presentadoNon presentado
2012 2009
Circunscricións Escrutado Votos Deputados Deputados Votos
A Coruña - - -     - -
Lugo - - -     - -
Ourense 100% 336 0,18%     - -
Pontevedra 100% 1.215 0,24%     - -
Galicia 100% 1.551 0,10%     - -